EMU valet
Ruta ur informationsserie inför emu-valet 2003. Publicerad i tidningen "8 sidor", en tidning för folk med förståndshandikapp eller lässvårigheter. ©ANDRÉ 2003