Bild ur barnboken Arvid vill inte flytta
Se fler under fliken större projekt här intill.
2012