Vattenmannen & Speed
En designskiss gjord för barnteatern med samma namn. 2011