Onaturliga djur
Konceptbild gjord för Fernando Molin. Blandteknik. 2008